Dagelijks Woord

  • donderdag 22 juni 2017 - Jesaja 45:18-19
    Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is God! -, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ Nee, ik ben de HEER, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig. -- Jesaja 45:18-19
Jezus zei eens tot zijn leerlingen: 'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Goede Herder Kerk Emmen

Wij zijn een christelijke kerkgemeente in Emmen. Bovenstaande boodschap dragen wij uit. U bent van harte welkom bij een dienst of een andere activiteit.

watwijgeloven

 

luistermee3

kijkmee3

25
juni
Datum: 25 juni 2017, 09:30
U/jij bent van harte welkom!

25
juni
Datum: 25 juni 2017, 18:30
Jeugddienst in de Bethel -> 18.30

02
juli
Datum: 02 juli 2017, 09:30
U/jij bent van harte welkom!

02
juli
Datum: 02 juli 2017, 16:30
Voor de kinderen van groep 3/4

02
juli
Datum: 02 juli 2017, 16:30
U/jij bent van harte welkom!

09
juli
Datum: 09 juli 2017, 09:30
Viering Heilig Avondmaal


Actueel Nieuws

Logo jaarthema 2016 2017Jaarthema 2016-2017 Goede Herderkerk Emmen

Samenvatting van de preek op Startzondag n.a.v. Psalm 42

Wat bezielt jou?

Je zegt 't wel 's tegen iemand die iets raars doet, iets wat niet kan/niet mag: wat bezielt je toch?! Schei toch uit! Wat mankeert je, dat je zoiets doet of zegt? Hou er mee op! Moeten we die kant op met dit jaarthema?

<>

Intranet | login

Sommige onderdelen van deze website, zoals bijvoorbeeld het ledenbestand, commissies en verenigingsinfo zijn niet openbaar toegankelijk. Om deze te kunnen bekijken moet u eerst INLOGGEN. Bent u lid van de GKV Emmen dan kunt een inlognaam en wachtwoord aanvragen bij de webmaster (webmaster@gkv-emmen.nl) deze zal de inloggegevens dan vervolgens in uw postvakje in de kerk leggen.