Dagelijks Woord

  • maandag 28 mei 2018 - 2 Korintiers 1:21-22
    Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. -- 2 Korintiers 1:21-22

luistermee3

kijkmee3

kidsclubbutton

maandvandeopvoedingMaand van de opvoeding

...we hebben er allemaal mee te maken, of je het nu bewust bent of niet. Duidelijkst natuurlijk als je een of meer kinderen hebt gekregen om voor te zorgen. Van volledig van jou afhankelijk moet je ze dan helpen, leiden, sturen (opvoeden dus) tot zelfstandig wezen. Een mooie taak. Maar ook best lastig. Het geeft je verantwoordelijkheid. Maar soms ook een machteloos gevoel.

Wat moet je wel doen? En wat niet?
Misschien heb je door je werk een taak gekregen als opvoeder – als leerkracht, docent, of op andere wijze verbonden aan het onderwijs aan kinderen en jonge mensen.
Maar ook mensen onderling – jong of oud – voeden elkaar op.

Ouderen kunnen leren van kinderen, en omgekeerd. Volwassenen leren van elkaar. Roepen elkaar tot de orde. Spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheid.Opvoeden – we hebben er steeds mee te maken.
Daarom leek het ons goed er als kerken 's nadrukkelijk bij stil te staan. Om elkaar te helpen, en inzichten aan te reiken. Om te delen, en samen verder te komen.
We hopen dat deze maand zo mag helpen en stimuleren.
We denken een aantrekkelijk en interessant programma te kunnen aanbieden. En hopen dat u/jij mee doet.
Voor de Bijbelstudiegroepen is er een 'gemeenteschets' beschikbaar, om in deze maand te bespreken. En zo mogelijk wordt er ook in de erediensten op zondag aandacht aan gegeven.

BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN MBT DE MAAND VD OPVOEDING HIER

Van harte aanbevolen!

 

Commissie Onderwijs en Toerusting
GoedeHerderkerk
Bethelkerk

plaatjemaandvandeopvoeding