Dagelijks Woord

  • zaterdag 20 oktober 2018 - 1 Petrus 2:21-24
    Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. -- 1 Petrus 2:21-24

luistermee3

kijkmee3

kidsclubbutton

 

kidsclub

Goede Herder Kids Club

We gaan weer starten met de kidsclub!  Wilt u/jij meehelpen in een van de groepen? Meld u/je aan bij Jolanda Bouwhuis.

Wat is De Goede Herder Kids Club?

Er is zondagsmiddag nu ook KIDSCLUB. Dit is geen oppasdienst, maar meer te vergelijken met 'zondagsschool'.

De kinderen worden op een begrijpelijke manier in aanraking gebracht met de bijbelverhalen. Ze leren daarbij vaak een lied en maken een werkje. Deze kidsclub is in een cyclus van 3 weken voor de groepen 1/2,  3/4 en 5/6.

Wanneer is er kidsclub en wat is het onderwerp?

Roosterkidsclub 2018/2019

Groep 1 & 2

Datum 

Begeleiders:

 Opmerking

30 september

Marianne/ Lucia

 

28 oktober

Bernice/Natasja

 

25 november

Marianne/ Lucia

 

16 december

Bernice/Natasja

 

20 januari

Marianne/ Lucia

 

10 februari

Bernice/Natasja

 

10 maart

Marianne/ Lucia

 

31 maart

Bernice/Natasja

 

5 mei

Marianne/ Lucia

 

2 juni

Bernice/Natasja

 

7 juli

Marianne/ Lucia Bernice/Natasja

Gezamenlijke afsluiting


Groep 3 & 4

Datum 

Begeleiders:

Opmerking

14 oktober

Jeanine/ Renate

 

4 november

Renate/ Merjam

 

2 december

Mirjam/Jeanine

 

6 januari

Jeanine/ Renate

 

27 januari

Renate/ Merjam

 

24 februari

Mirjam/Jeanine

 

17 maart

Jeanine/ Renate

 

7 april

Renate/ Merjam

 

19 mei

Mirjam/Jeanine

 

23 juni

Jeanine/Renate

 

7 juli

Mirjam/Renate/Jeanine

Gezamenlijke afsluiting


Groep 5 & 6

Datum 

Begeleiders:

Opmerking

14 oktober

Miranda/Jolanda

 

18 november

Jolanda/Miranda

 

9 december

Miranda/Jolanda

 

13 januari

Jolanda/Miranda

 

3 februari

Miranda/Jolanda

 

3 maart

Jolanda/Miranda

 

24 maart

Miranda/Jolanda

 

14 april

Jolanda/Miranda

 

26 mei

Miranda/Jolanda

 

30 juni

Jolanda/Miranda

 

7 juli

Jolanda/Miranda

Gezamenlijke afsluiting

 

 Wij hopen op een mooi en gezegend vervolg van dit seizoen tot groei in geloof van Gods kinderen!

‘Lucas 18:16 Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’. 

 

ghkc beamer