Dagelijks Woord

27 januari 2022

  • donderdag 27 januari 2022 - Deuteronomium 10:17-18
    Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18

Een activiteit melden

Ziet u dat een activiteit ontbreekt? Of staat er een fout in de agenda? Laat het weten! Graag de aan het evenement gerelateerde informatie DIGITAAL sturen. Deze kan dan direct overgenomen worden voor op de website. Stuur uw bericht naar activiteiten@gkv-emmen.nl

kijkmee3

kidsclubbutton

Voorganger: Jan Boersma

Extra Kerkdienst
Datum: zaterdag 25 december 2021 10:00

Covid-19 maatregels

Voor de komende weken hebben we als gemeente weer te maken met maatregelen om de snelle verspreiding van een nieuwe coronavariant te beperken. De kerkdiensten zijn daarom tot en met 14 januari uitsluitend online bij te wonen via onze website. De diensten worden wel vanuit ons kerkgebouw uitgezonden en de gemeenteleden die hieraan bijdragen zijn welkom als ‘personeel’. Zij dienen zich aan alle daarvoor geldende maatregelen te houden.

Naar de KIJK MEE PAGINA