Dagelijks Woord

04 augustus 2021

  • woensdag 04 augustus 2021 - Lucas 18:7-8
    Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. -- Lucas 18:7-8

kijkmee3

kidsclubbutton

Alle komende activiteiten

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31

dichterbijGodJaar thema 2019/2020 Dichter bij God

Voor het komend seizoen, 2019-2020, hebben we het jaarthema “Kom dichter bij God” uitgekozen. We hopen dat het thema mag leiden tot goede gesprekken, niet alleen tijdens de huisbezoeken maar ook in de onderlinge gesprekken. De verwerkingsvragen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. We hopen dat het thema ook op de Bijbelstudies of in de (mini)wijken zal worden besproken. Dat het mag dienen om ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente ons dichter bij God te brengen.

Op  zondagmorgen 29 september zal over ‘dichter bij God komen’ een preek worden gehouden. We danken br. en zr. Harry en Esther Doedens, br. Jan Engberts en br. Henderikus Hoolsema die het onderwerp voor ons hebben uitgewerkt.

De pastorale raad

Kom dichter bij God

Kom dichter bij God, het is een oproep en een uitnodiging. Een oproep omdat bij Hem alleen leven is. ‘Waar zouden we heengaan? Alleen bij U zijn woorden van eeuwig leven.’  (Joh. 6:68). De Bijbel roept ons op met God om te gaan. Jacobus zegt: Nader tot God en Hij zal tot u naderen. In de brief aan de Hebreeën staat: Nader tot God. Naderen… dat is dichterbij komen! Dichter bij God. Dichter bij Zijn hart. Aan Zijn voeten zitten. Het klinkt uitnodigend en warm: Kom dichter bij God, het kan en mag. De toegang tot God is open en Hij ziet naar ons uit. God verlangt ernaar dat wij bij Hem komen. Dat is altijd Zijn doel geweest: leven in Zijn nabijheid. Vrij, persoonlijk, intiem, samen. Kijk maar naar het paradijs, hoe het begon. Wat een mooi contact tussen God en mens. Wat een geschenk, die relatie die God met ons aan ging! Wij maakten het kapot, maar Hij heeft er alles aan gedaan om de relatie weer te herstellen.

“Adam, mens, waar ben je? Kom, praat met Mij, verstop je niet voor mij. Ik verlang ernaar dat je Mij zoekt, dat je dicht bij Mij bent. Ik verlang naar jou, naar jouw hart. Dáárom gaf ik Mijn Zoon! En jij? Verlang jij naar het Mijne? Daar word Ik gelukkig van!” Dichter bij God komen is je leven steeds meer delen met Hem. En weten dat Hij zijn leven met jou deelde, voor jou opgaf! Wat helpt je om dichter bij God te komen? Bidden, zingen, denken en praten over Hem. Zijn woorden, de Bijbel, lezen. Samenkomen. Niet vanuit een moeten, maar vanuit verlangen. Aangetrokken door Gods verlangen naar ons. Aangevuurd en aangespoord door Zijn Geest. Vraag God daar maar om, als je verlangt naar méér!

Bidden zoals in psalm 105 (vers 4-5): Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenkt de wonderen die Hij heeft gedaan. Paulus zegt zelfs (in 1 Thess. 5:17): Bid onophoudelijk. Bidden is meer dan alleen met gevouwen handen spreken met God. Het is een houding van gericht zijn op God. Luther zei eens: “wie zingt, bidt dubbel”. Bid ook voor gezamenlijk verlangen en groei. Verwacht verandering van harten door Gód, allereerst van je eígen hart! Als je dichter bij God komt, ontmoet je mensen die net als jij dichter bij God komen. We ontmoeten elkaar als kinderen van dezelfde Vader. Vaak ligt onze focus bij het elkaar beter leren kennen door samen dingen te ondernemen, met het verlangen dan ook dichter bij elkaars hart te komen. Maar misschien ontmoet je elkaar wel op de weg die jij zélf aflegt naar het hart van de Vader. Als je jouw hart opent voor Hem en Hem nadert, ontmoet je vanzelf de ander, die óók zijn of haar hart opent voor God en Hem nadert.  Zoals iedereen uit Noord, Oost, Zuid en West zich verzamelt in de kerk en elkaar daar ontmoet, omdat je hetzelfde doel hebt, zo is het geestelijk, je ontmoet elkaar aan het hart van de Vader.

Hij, die Zijn hart voor u en jou opent en Zijn liefde in Zijn Zoon openbaart, dichtbij, niet om te oordelen, maar om te redden (Joh.3:17), Hij zegt: Kom! Kom dichter bij Mij!

Verwerkingsvragen

  1. Wat betekent voor u ‘dichter bij God’, zoals de titel aangeeft?
  2. Herkent u zich in het hart met rondjes van de thema-preek?
  3. Hoe liggen bij u de verhoudingen?
  4. Nader tot God en je komt mede gelovigen tegen, ervaart u dat ook zo?
  5. ‘Gemeenschap van heiligen’, wat betekent dat voor u?
  6. Wie zijn leven aan de Heer wil geven zal ontvangen, hoe denkt u daarover?
  7. Wat zou je door kunnen geven van wat je hebt ontvangen?

In het voorbeeld hieronder staat een hart waarin een aantal facetten van het leven belangrijk zijn. Elke cirkel vormt een onderdeel van je leven. Hoe groter de cirkel, des te belangrijker is het voor je.

hartjaarthema

Kun je in het ‘lege’ hart intekenen hoe jouw leven gevuld is? Hoe belangrijker het voor je is, hoe groter de cirkel. Bijvoorbeeld: God, werk, kerk, geld, hobby, auto, familie, relatie, vrienden. Wat zou je willen veranderen?

 

leeghartjaarthema